ต้อนรับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เขตพัฒนาการศึกษาจอมพระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำหรับโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอจอมพระ
ได้แก่ โรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ 1 และ จอมพระ 2
ประชาสัมพันธ์

ด่วน!! แจ้งโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนระยะที่ 2 ตามแบบฟอร์มโปรแกรม OBEC53 ระยะที่ 2 บนเว็บไซต์ DATA CENTER 2010 ให้กรอกทุกตาราง ยกเว้น ตารางข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ย้ายและเสียชีวิต ไม่ต้องกรอก ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จภายใน 25 เมษายน 2554 หมายเหตุ การกรอกข้อมูลให้ใช้ Web Brower Mozilla firefox เท่านั้น


[ คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล ] [ โหลดคู่มือการกรอกข้อมูล ]

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายงานครุภัณฑ์ M-obec

ด่วน!! ที่สุดให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สร.1 ภายในวันที่ 21 ก.พ. 2554 ที่เมล : surinarea1@gmail.com  [ตาราง สำรวจข้อมูลจำนวนครุภัณฑ์ของโรงเรียน]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น